do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/samorzad/Sklad_komisji_2018-2023
Drukuj grafikę : tak / nie

Skład komisji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji