do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 31 sierpnia 2022

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2022-08-31 do 2022-08-31

             Zbrosławice, dnia 24 sierpnia 2022 r.

RG.0002.49.2022

 

 MIESZKAŃCY GMINY

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XLIX Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2022 – II,
  • wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci aportu do spółki pod firmą SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublińcu – III,
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice – IV,
  • nawiązania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Zbrosławice (Polska), a miejscowością Leles (Słowacja) – V,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 – VI,
  • określenia zasad i trybu finansowania realizacji zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag z terenu Gminy Zbrosławice – VII,
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ptakowice – VIII,
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice – IX,
  • rozpatrzenia petycji – X.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               Jan Fels

Zebranie wiejskie - solectwo Boniowice

Miejsce:
Zespół szkolno - przedszkolny w Boniowicach
Godzina:
18.00
Data:
2022-08-31 do 2022-08-31

Zebranie wiejskie - solectwo Boniowice

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H