do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 25 maja 2022

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2022-05-25 do 2022-05-25

           

Zbrosławice, dnia 18 maja 2022 r.

RG.0002.46.2022

MIESZKAŃCY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 15:00 w CUP w Zbrosławicach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2022 – II,
  • zmiany uchwały nr XII/160/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Przezchlebie – III,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice" – IV.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H