do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/kalendarium/2021-07-28
Drukuj grafikę : tak / nie

Wydarzenia w dniu 2021-07-28

Wydarzenia w dniu: 28 lipiec 2021

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju - TRYB ZDALNY

Miejsce:
tryb zdalny
Godzina:
14:30
Data:
2021-07-28 do 2021-07-28

Opiniowanie projektów uchwał.

Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2021-07-28 do 2021-07-28

Zbrosławice, 21 lipca 2021 r.                              

RG.0002.33.2021

MIESZKAŃCY GMINY

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 28 lipca 2021 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2021-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2021 – II,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Kamieńcu – III,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu – IV,
  • utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boniowicach – V,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Przedszkola w Kamieńcu – VI,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu – VII,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice – VIII,
  • rozpatrzenia skargi na działanie radcy prawnego Katarzyny Tylkowskiej – Lipieta – IX,
  • rozpatrzenia skargi na działanie radnej Pani Kariny Respondek – X,
  • rozpatrzenia skargi na działanie radnej Pani Kariny Respondek – XI.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

               Jan Fels