do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/idn:2095
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

17/III
kategoria:
koronawirus

W związku z dynamicznie rozwijającymi się wydarzeniami związanymi z pandemią koronowirusa (COVID-19) przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zachodzą następujące zmiany w systemie gospodarki odpadami:

- Czasowe zawieszenie akcyjnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (prośba o niewystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesję),

- Czasowe zawieszenie Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku pogorszenia sytuacji mogą wystąpić problemy z terminowym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych oraz BIO do 5 dni od terminu zgodnego z harmonogramem oraz do 1 miesiąca frakcji zbieranych selektywnie (metal, tworzywa sztuczne, szkło, papier).

W związku z powyższym w przypadku braku odbioru odpadów proszę o kontakt tel. pod nr 32 666 44 00.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk