do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Zarzadzenie-Wojta-Gminy-Zbroslawice/idn:2097
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

18/III
kategoria:
koronawirus

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Zbrosławice.

1. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Zbrosławice:
1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:
– dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł netto;
– dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.

2) Pomoc niepieniężna:
– zapewnienie posiłku lub żywności;
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.

2. Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa w ust.1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Zbrosławice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Pełna treść zarządzenia w ząłączniku.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie - szczególne formy pomocy 20-03-18 10:54 51.21KB pobierz plik: Zarządzenie - szczególne formy pomocy