do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Swiadczenie-wydluzone-o-60-dni/idn:2728
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

28/IV
kategoria:
Aktualności

O kolejnych 60 dni wydłużony został okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenie w wysokości 40 zł/dzień jest przyznawane za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu.

Wypełnione wnioski można składać w siedzibie GOPS w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a.

Druki można pobrać w tym miejscu: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Swiadczenie-dla-osob-przyjmujacych-uchodzcow/idn:2704

Redagował: Piotr Jędrzejczyk