do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Sprzet-dla-uczniow-gotowy/idn:2136
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

23/IV
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Zbrosławice w ramach programu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości niemal 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów

Program „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 999,84 zł, w niedługim czasie do szkół podstawowych w Gminie Zbrosławice trafią 32 laptopy oraz 4 tablety pozyskane w celu umożliwienia uczniom kontynuowania realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/…/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostal…

Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 
Redagował: Piotr Jędrzejczyk