do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Sasiedzko-w-Ziemiecicach/idn:2475
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

29/VI
kategoria:
Aktualności

Działo się wczoraj w Ziemięcicach. Były dmuchańce, gry i zabawy z animatorami, pokaz straży pożarnej OSP Świętoszowice oraz teatrzyk lalkowy.

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach Aktywniejszych Zbrosławic - 11 lipca piknik zawita w Kopienicy.

Piknik sąsiedzki to część projektu Aktywniejsze Zbrosławice – dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1. Aktywna Integracja.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk