do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
08/II
kategoria:
Aktualności
 

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza przystąpienie do sporządzenia 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Czekanów, Szałsza, Przezchlebie, Kamieniec, Świętoszowice, Ziemięcice, Miedary, Karchowice, Łubie oraz Laryszów.  

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbrosławice następujących uchwał:

 • uchwały nr XII/149/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do      sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru    sołectwa Czekanów,
 • uchwały nr XII/162/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Szałsza,
 • uchwały nr XII/160/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Przezchlebie,
 • uchwały nr XII/152/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru          sołectwa Kamieniec,
 • uchwały nr XII/163/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru          sołectwa Świętoszowice,
 • uchwały nr XII/168/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Ziemięcice,
 • uchwały nr XII/159/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru          sołectwa Miedary,
 • uchwały nr XII/153/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Karchowice,
 • uchwały nr XII/157/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Łubie,
 • uchwały nr XII/156/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru         sołectwa Laryszów.

Granice obszarów objętych ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zostały określone w załącznikach  graficznych do ww. uchwał. https://bip.zbroslawice.pl/m,702,kadencja-2018-2023.html, dostępne również poniżej, jako pliki do pobrania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice albo w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam   o przystąpieniu do sporządzenia ww. 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania ww. projektów planów na środowisko. Z niezbędnymi dokumentacjami spraw, zgromadzonymi na tym etapie postępowań w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów planów miejscowych można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbrosławice, Wydziale   Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Tarnogórska 34, 42-674 Kamieniec, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. 10 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 11 marca 2022 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbrosławice.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [11]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Klauzula informacyjna.doc 22-02-08 14:43 40.5KB pobierz plik: Klauzula informacyjna.doc
pdf XII_156_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Laryszow.pdf 22-02-16 10:51 235.92KB pobierz plik: XII_156_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Laryszow.pdf
pdf XII_157_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Lubie.pdf 22-02-16 10:52 213.41KB pobierz plik: XII_157_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Lubie.pdf
pdf XII_153_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Karchowice.pdf 22-02-16 10:52 208.73KB pobierz plik: XII_153_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Karchowice.pdf
pdf XII_159_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Miedary.pdf 22-02-16 10:52 220.51KB pobierz plik: XII_159_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Miedary.pdf
pdf XII_168_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Ziemiecice.pdf 22-02-16 10:52 191.24KB pobierz plik: XII_168_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Ziemiecice.pdf
pdf XII_152_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Kamieniec.pdf 22-02-16 10:53 217.79KB pobierz plik: XII_152_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Kamieniec.pdf
pdf XII_163_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Swietoszowice.pdf 22-02-16 10:53 220.06KB pobierz plik: XII_163_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Swietoszowice.pdf
pdf XII_160_2019_-_sporzadzenie__MPZP_Przezchlebie.pdf 22-02-16 10:53 198.69KB pobierz plik: XII_160_2019_-_sporzadzenie__MPZP_Przezchlebie.pdf
pdf XII_162_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Szalsza.pdf 22-02-16 10:53 186.55KB pobierz plik: XII_162_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Szalsza.pdf
pdf XII_149_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Czekanow.pdf 22-02-16 10:53 215.71KB pobierz plik: XII_149_2019_-_sporzadzenie_MPZP_Czekanow.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H