do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
23/IX
kategoria:
Aktualności

Wójt Gminy Zbrosławice uprzejmie przypomina, że każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

 • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
 • upraw rolnych.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolników oraz z ubezpieczeniem budynków rolniczych uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika i ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę (karę) w wysokości:

 • jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku,
 • jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa.

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW I BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Działając na podstawie art. 84 ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz art. 86 w związku z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Wójt ma obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia wymogu zawarcia umowy:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

            W związku z powyższym informuję że dokument (ksero polisy) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego wraz z  dowodem opłacenia składki za to ubezpieczenie celem sprawdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zbrosławice z siedzibą w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 pokój nr 6.

Powyższe dokumenty można wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, (42-674 Zbrosławice), albo przesłać na adres e-mail: w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Po upływie ww. terminu rolnicy, którzy nie złożyli ww. dokumentu zostaną powiadomieni pisemnie o terminie ww. kontroli indywidualnej.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H