do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Nowa-tarcza-zaklada-takze-pomoc-rolnikom/idn:2126
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

09/IV
kategoria:
Aktualności

Nowa tarcza zakłada także pomoc rolnikom:

Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Nowe rozwiania pomogą firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnią im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynkach polskim i światowym.

Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

- Rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
- Usprawniona zostanie realizacja PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.
- W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.


pełne informacje:
https://www.gov.pl/web/premier

Redagował: Artur Żółtowski