do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Nabor-na-rachmistrzow-spisowych-trwa/idn:2511
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

10/VIII
kategoria:
Aktualności

Gminny Komisarz Spisowy w Zbrosławicach ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice ( ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji: https://bip.zbroslawice.pl/ugzb.../p,Y29udGVudDoxOTEzNg.html

Redagował: Piotr Jędrzejczyk