do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
30/XI
kategoria:
Aktualności

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują Urząd Gminy do przeprowadzenia kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
 
Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, biurowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze.
 
Właściciele ww. nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia indywidualnej  umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych  z  przedsiębiorcą  wpisanym  do  rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych z terenu gminy Zbrosławice.
Wykaz  podmiotów  wpisanych  do  rejestru  działalności  regulowanej  dostępny  jest  na stronie www.zbroslawice.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
 
Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą  odbierającym odpady komunalne  muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz pozostałe po segregacji odpady zmieszane)  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice
oraz  w sposób  zgodny  z Rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  i Środowiska  z dnia  10  maja  2021  r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Za brak umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H