do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Konsultacje-spoleczne/idn:2541
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

15/IX
kategoria:
Aktualności
 

Przedmiotem konsultacji są:

a)    uchwalenia zmiany Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice,
b)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)    zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 15 września 2021 r. do 22 września 2021 r. w formie konsultacji internetowych.

 Poniżej projekty uchwał oraz zarządzenia.

 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf projekt uchwały d 21-09-15 16:12 78.75KB pobierz plik: projekt uchwały d
pdf projekt uchwały c 21-09-15 16:12 146.6KB pobierz plik: projekt uchwały c
pdf projekt uchwały a 21-09-15 16:12 478.8KB pobierz plik: projekt uchwały a
pdf projekt uchwały b 21-09-15 16:12 230.69KB pobierz plik: projekt uchwały b
pdf Zarządzenie Nr OR.0050.272.2021 z dn 15.09.2021 21-09-15 16:09 72.71KB pobierz plik: Zarządzenie Nr OR.0050.272.2021 z dn 15.09.2021
pdf Zarządzenie Nr OR.0050.273.2021 z dn 15.09.2021 21-09-15 16:09 83.38KB pobierz plik: Zarządzenie Nr OR.0050.273.2021 z dn 15.09.2021