do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
06/XI
kategoria:
Aktualności

Zarządzenie nr OR.0050.325.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/214/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 113. poz. 2317) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:

Przewodnicząca Zespołu – Katarzyna Sosada – Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice

Członkowie Zespołu:

 • Aleksandra Cappilleri – Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
 • Agata Górnik – Adwokat

§ 2

Zespół zobowiązany jest do:

1. udostępnienia projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020” na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zbroslawice.pl

2. zweryfikowania uwag i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców oraz ewentualnie ich uwzględnienie;

3. sporządzenia końcowego protokołu uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenia go Radzie Gminy Zbrosławice.


§ 3

Zespół ds. Konsultacji podlega rozwiązaniu z dniem przyjęcia protokołu z konsultacji przez Radę Gminy Zbrosławice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Zbrosławice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Redagował: Maciej Połoński
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie nr OR.0050.324.2019 - określenie trybu.pdf 19-11-07 13:00 55.7KB pobierz plik: Zarządzenie nr OR.0050.324.2019 - określenie trybu.pdf
pdf Uchwała.Projekt.2019-10-30.pdf 19-11-07 13:01 315.08KB pobierz plik: Uchwała.Projekt.2019-10-30.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H