do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Konkurs-na-inicjatywy-oddolne-rozstrzygniety/idn:2272
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

22/X
kategoria:
Aktualności

10 projektów zostało zgłoszonych do organizowanego w ramach „Aktywnych Zbrosławic” konkursu Inicjatyw Oddolnych (wyniki dostępne poniżej). Ostatecznie 7 z nich trzyma dofinansowanie częściowe lub całościowe. Wybrane projekty doczekają się realizacji jeszcze w tym roku.

Wśród zgłoszonych propozycji wiele dotyczyło zakupu ławek czy rewitalizacji ciekawych terenów. Wszystkie zgłoszone pomysły ocenione zostały pozytywnie, jednak kwota konkursu (20 000 zł) pozwala na wybór jedynie części z nich.

Projekt Aktywne Zbrosławice realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie:9.1. Aktywna Integracja,poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnej, wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wyniki konkursu 20-10-22 12:54 613.08KB pobierz plik: Wyniki konkursu