do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Wojta-Gminy-Zbroslawice/idn:2264
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14/X
kategoria:
Aktualności
 

Informujemy, że od 14.10.2020 r. obowiązuje zarządzenie OR.0050.311.2020, w którym wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Zbrosławice:

- Urząd Gminy Zbrosławice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach będą zapewniały bezpośrednią obsługę interesantów, z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych.W celu zminimalizowania wizyt w urzędach zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP. Ponadto zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem merytorycznym. Numery telefonów dostępne są w BIP Urzędu Gminy Zbrosławice.

- W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego lub w siedzibie Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach oraz za pośrednictwem PayByNet, a w ostatniej kolejności w kasach urzędu.

- Zaplanowane spotkania Wójta Gminy Zbrosławice z mieszkańcami pozostają ważne, a nowe terminy należy ustalić wcześniej telefonicznie.

- Odwołane zostały wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone w klubach i świetlicach gminnych oraz zajęcia związane z programami opiekuńczo-wychowawczymi, a także wszystkie imprezy/wydarzenia organizowane w gminnych obiektach.

- Wszelkie wizje w terenie, oględziny lokali i inne wyjścia w teren pracowników Urzędu Gminy Zbrosławice będą realizowane tylko w niezbędnym zakresie, po wcześniejszym omówieniu telefonicznym sprawy i sposobu postępowania.

- Zawiesza się działalność inkasentów podatku i opłat.

W sytuacjach kryzysowych należy kontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu na numer telefonu: 32/397 66 81, 32/397 66 61, całodobowo: 605 745 817, 609 582 303, 695 025 532.

z up. Wójta Gminy Zbrosławice

/-/ Katarzyna Sosada

Zastępca Wójta

Redagował: Piotr Jędrzejczyk