do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Panstwowej-Komisji-Wyborczej/idn:2117
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

30/III
kategoria:
Aktualności

            Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zobligowała urzędy gmin do podania informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w określony przez dany urząd sposób, w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony.

W związku z powyższym:

  1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  3. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  4. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można dzwonić pod numer +48 606824292.

 Pełna treść wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-571-32/20 z 26 marca 2020 r.) znajduje się poniżej:

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf OKW_wytyczne PKW 20-03-30 12:07 196.58KB pobierz plik: OKW_wytyczne PKW