do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Kolejne-spotkanie-z-ciekawym-tematem/idn:2510
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

09/VIII
kategoria:
Aktualności

Zapraszamy na kolejne spotkanie z ciekawym tematem! Tematem będzie “Poczucie własnej wartości”, a prowadząca to Grażyna Korlecka – certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Gestalt, a także terapeutka uzależnień. Zajmuje się terapią indywidualną i par, a także psychoterapią grupową. Z Gminą Zbrosławice współpracuje już od wielu lat prowadząc Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w Kamieńcu.

Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 16:00 w budynku OSP Czekanów, ul. Kolejowa 3c.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania z ciekawym tematem to część projektu Aktywniejsze Zbrosławice - dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1. Aktywna Integracja.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk