do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Kolejne-spotkanie-przed-nami/idn:2512
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

11/VIII
kategoria:
Aktualności

12 sierpnia o godzinie 16:00 zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z ciekawym tematem z Panem Tomaszem Sulej - jest on polskim paleontologiem specjalizującym się w badaniu ewolucji gadów i płazów. Organizował wykopaliska w Krasiejowie, teraz stacjonuje w Miedarach I razem z zespołem dokonują nowych ciekawych odkryć archeologicznych.

Spotkania z ciekawym tematem to część projektu Aktywniejsze Zbrosławice - dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1. Aktywna Integracja.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk