do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Inicjatywy-oddolne/idn:2503
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

02/VIII
kategoria:
Aktualności

W ramach projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” już wkrótce ruszy konkurs na inicjatywy oddolne. Budżet konkursu to 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, po 4 000,00 (cztery tysiące) złotych przeznaczonych na każdy projekt.

Wsparciem objęte zostaną inicjatywy przyczyniające się do integracji społeczności lokalnej
oraz aktywizacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywy mogą zaproponować uczestnicy projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” wraz z innymi mieszkańcami Gminy Zbrosławice, którzy ukończyli 16. rok życia.

Przed rozpoczęciem konkursu odbędzie się szereg spotkań informacyjnych, na których wyjaśnione zostaną wszelkie kwestie związane z naborem, oceną i realizacją zgłaszanych projektów.

Pierwsze z nich już w najbliższy piątek w bibliotece w Zbrosławicach (godz: 18:00).

Terminy kolejnych spotkań:

10.08.2021 – budynek OSP w Czekanowie, godz.17.00

11.08.2021 – świetlica w Wieszowie, godz. 17:00

11.08 2021 – świetlica w Przezchlebiu, godz. 18:00.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk