do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
01/II
kategoria:
Aktualności
 
 

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach – trzecia część Programu

 1. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 2. Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 3. Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 4. Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 5. Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – do 36 miesięcy.

Kto może zostać Beneficjentem w trzeciej części Programu?

 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uproszczone zasady

 1. Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 2. Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 3. Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 4. Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Uwaga - w 2022 roku nie ma możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie na kotły węglowe

Pomoc:

Na stronie internetowej :  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

W zakładce „Pomoc” można skorzystać m. in z :

 1. Kalkulatora dotacji – umożliwia określenie kwoty dotacji przy zaznaczeniu parametrów, które interesują Wnioskodawcę.
 2. Kalkulatora grubości izolacji – narzędzie to pozwala na sprawdzenie jaka jest wymagana grubość izolacji przy wybranym  materiale – istotne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem inwestycji.
 3. Listy ZUM tj. lista zielonych urządzeń – lista urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania.

Kontakt:

Infolinia dla osób fizycznych: 22 340 40 80 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Informacje na temat złożonego wniosku o dofinansowanie: 32 60 32 252 - w godzinach 7.30 – 15.30

Informacje związane z rozliczeniem inwestycji: 32 60 32 256 - czynna w godzinach 7.30 – 15.30

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl

lub w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Nr telefonu: 32 666 44 08

Adres e-mail:

 

 

 

 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg maksymalne dofinansowanie - tabelka.jpg 22-02-01 11:00 824.6KB pobierz plik: maksymalne dofinansowanie - tabelka.jpg

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H