do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
30/X
kategoria:
Aktualności

Gmina Zbrosławice aplikowała o udział w projekcie „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanym przez Fundację Sendzimira i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych Gminy.

Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony - gmina otrzyma grant w wysokości 20 000 zł, wsparcie doradcze ekspertów z zakresu urbanistyki i partycypacji w całym okresie trwania konsultacji oraz szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się planowaniem przestrzennym i konsultacjami społecznymi.

Obecnie Urząd Gminy Zbrosławice jest na etapie opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptakowice, Wieszowa oraz Zbrosławice. Celem dokumentu jest określenie przeznaczenia i kierunków zagospodarowania powyższych miejscowości w aspektach takich jak: ochrona środowiska przyrodniczego, rozwój komunikacji, wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy przemysłowej oraz terenów rolniczych i zieleni.

W ramach projektu zostały przygotowane dla Państwa ankiety. Wypełniając je, mogą Państwo wypowiedzieć się na temat ważnych kwestii rozwoju gminy i przedstawić swoje pomysły służące poprawie jakości życia w swoim sąsiedztwie.

Zapraszamy do jej wypełnienia!

Linki do ankiet:

Zbrosławice: https://forms.gle/7TDkr81Yt88YWtkP7

Wieszowa: https://forms.gle/GcBxoz8Uir28eBDdA

Ptakowice: https://forms.gle/NenYGJuu4JmMiuB69

 
Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H