do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Fundusze-soleckie-na-rok-2022-w-Gminie-Zbroslawice/idn:2491
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

13/VII
kategoria:
Aktualności

818 530 zł – tyle do podziału otrzymają sołectwa Gminy Zbrosławice w ramach swoich funduszy na rok 2022. Względem ubiegłego roku suma wzrosła o około 25 tysięcy zł.

Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze jej strategią rozwoju.

O podziale środków na poszczególne przedsięwzięcia decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich, odbywających się w sierpniu i wrześniu.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk