do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dyzury-pracownikow-UG-Zbroslawice-w-zakresie-dowodow-osobistych/idn:2099
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

18/III
kategoria:
koronawirus

Informujemy, że od 19 marca br. uruchomione zostaną dyżury pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich (Kamieniec ul. Tarnogórska 34) w zakresie dowodów osobistych.

W dni robocze, w godzinach od 8:00 do 13:00, przyjmowani będą mieszkańcy, którzy chcą odebrać dowód osobisty lub też chcą zgłosić jego utratę. Będą przyjmowane także osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, ale tylko jeśli termin posiadanego dokumentu upływa w ciągu miesiąca lub krótszym.

Do budynku Urzędu Gminy będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające w/w sprawy.

Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu (tel. 32 305 23 24 lub 32 233 77 31).

W sprawach działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 233 77 31.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, a tok postępowania zostanie ustalony między przedsiębiorcą a pracownikiem Urzędu Gminy.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk