do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Budynek-UG-w-Kamiencu-do-remontu-parking-niedostepny/idn:2234
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

10/IX
kategoria:
Aktualności

Od 14.09.2020 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach działający w ramach umowy zawartej z Gminą Zbrosławice przystępuje do kontynuacji robót budowlanych mających na celu modernizację schodów wejściowych do budynku, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę wjazdu oraz dobudowę brakującego odcinka chodnika przy ulicy Tarnogórskiej.

W związku z powyższym, od 14.09.2020 r. nie będzie możliwości wjazdu na teren parkingu zlokalizowanego z tyłu budynku urzędu. Zaleca się pozostawiać pojazdy w rejonie stawu lub kościoła.

Dostęp i obsługa klientów urzędu odbywać będzie się na dotychczasowych zasadach. Dostęp do budynku zapewniony zostanie poprzez schody terenowe od ulicy Tarnogórskiej.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk