do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Asystent-Osobisty-Osoby-Niepelnosprawnej-w-Gminie-Zbroslawice/idn:2499
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

16/VII
kategoria:
Aktualności
 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zbrosławice do resortowego Programu Ministera Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie. Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Program ma na celu:

 1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program adresowany jest do :

 1. Dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;
 1. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,  placówki  oświatowe  i  szkoleniowe,  świątynie,  placówki  służby  zdrowia   i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe ),
 2. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 3. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 4. Załatwieniu spraw urzędowych,
 5. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 6. Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ).

Usługi są realizowane do 31 grudnia 2021 r.

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” wraz   z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plakat 21-07-16 13:07 154.81KB pobierz plik: Plakat
pdf Materiały informacyjne 21-08-09 11:45 239.9KB pobierz plik: Materiały informacyjne