do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Ankiety-dot.-zrodel-ciepla-oraz-zbiornikow-bezodplywowych/idn:2351
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

29/I
kategoria:
Aktualności

W trosce o czyste powietrze w naszej Gminie przystępujemy do inwentaryzacji źródeł ciepła. Pozyskane informacje pozwolą nam ocenić skalę potrzeb w zakresie modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zbrosławice. Przedmiotem ankiety jest również zinwentaryzowanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (ścieki) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbrosławice, co wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wniosku o dofinansowanie.

Ankiety proszę składać w terminie do 15 marca 2021 r.

Wypełnione ankiety można złożyć w:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zbrosławice w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2;
  • siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 (pokój nr 5);
  • siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89;
  • jednostce oświatowej Gminy Zbrosławice (przedszkole, szkoła);
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ;

lub przekazać sołtysowi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, tel. 32 233 77 20 / 32 233 77 97 lub pod adres e-mail:

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ankieta.pdf 21-01-29 13:10 340.29KB pobierz plik: Ankieta.pdf
doc Ankieta.doc 21-01-29 13:12 69KB pobierz plik: Ankieta.doc