do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/kontakt/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontakt

Urząd Gminy Zbrosławice

ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice
e-mail:
telefon (32) 233 70 12
fax (32) 233 71 00
NIP 6452533560 (Gmina Zbrosławice)
NIP 6451105885 (Urząd Gminy Zbrosławice)
REGON 000547253

ePUAP: /9r7xan12ke/SkrytkaESP

Godziny otwarcia urzędu oraz kasy
DniGodziny otwarcia urzęduGodziny otwarcia kasy urzędu
 Poniedziałek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Wtorek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Środa 7:00 – 17:00 7:30 – 15:45
 Czwartek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Piątek 7:00 – 13:00  7:30 – 12:00

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy - Wiesław Olszewski 
 • (32) 2337040
 • 604 465 471
Zastępca Wójta - Katarzyna Sosada 
 • (32) 2337040
 • 602 401 601
Sekretarz Gminy - Artur Żółtowski 
 • 32 2337790
 • tel. kom. 512 472 220
Skarbnik Gminy - Lucyna Kaminska 
 • (32) 2337782
 • kom. 882 350 755
Zastępca Skarbnika Gminy - Marek Broll 
 • (32) 2337785

Wydziały

Księgowość – BK 
 • Justyna Nylec - wydatki jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 86
 • Monika Koba - wydatki jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 86
 • Katarzyna Pośpiech - płace (32)233 77 86
 • Magdalena Musialik - dochody jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 85
 • Monika Kierat - VAT, dochody jednostki Urząd Gminy
 • Anna Jabłońska - kasa (32) 233 77 87
Podatki i Opłaty – BP 

Naczelnik Wydziału - Joanna Szymańska

 • (32) 233 77 84

Pracownicy

 • • Klaudia Wilczok - osoby fizyczne, (32) 233 77 84
  • Sylwia Prandzioch - osoby fizyczne, (32) 233 77 84
  • Klaudia Stolarczyk - osoby prawne, (32) 233 77 83
  • Małgorzata Klimala - księgowość i windykacja, (32) 305 27 29
  • Bogusława Ditrich - windykacja, (32) 233 77 83
  • Anna Anczok - środki transportowe, księg. i windykacja opłat za odpady, (32) 305 27 29
Sprawy Obywatelskie – SO 

*przeniesiono na ul. Tarnogórską 34, Kamieniec

 • Katarzyna Kroll - Ewidencja Ludności (32) 233 77 31
 • Agnieszka Mandrysz - Dowody Osobiste, Ewidencja Działalności Gospodarczej (32) 305 23 24
 • PUNKT KASOWY (32 )233 77 35
Pełnomocnik ds. uzależnień 

Aleksandra Cappilleri - pełnomocnik ds uzależnień (32) 233 77 89, 609 788 641

Wydział Organizacyjny – OR 

Naczelnik Wydziału - Małgorzata Kłaczek

 • 32 2337789
 • 734 167 090

Pracownicy

 • Katarzyna Lizoń - kancelaria 32 2337012 / 32 6664403
 • Sabina Fojcik - Kadry, BIP 32 233 70 40
 • Justyna Cieśla - Biuro Rady Gminy 32 233 75 82
 • Justyna Duda - sekretariat wójta, BIP 32 233 70 40
 • Maciej Połoński - administrator systemów informatycznych 32 330 34 90
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – GG 

Naczelnik - Beata Dzielicka

 • (32) 2337797, 606 824 270

Pracownicy

 • Ismena Kubik - podziały i rozgraniczenia nieruchomości, tel. (32) 233 71 02,
 • Gerard Sikora - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, (32) 233 71 02,
 • Piotr Kupka - planowanie przestrzenne, numeracja porządkowa budynków,(32) 233 71 02,
 • Mariusz Gnyp - opłata adiacencka, renta planistyczna, (32) 233 71 02,

*Wydział mieści się na ul. Tarnogórskiej 34, Kamieniec

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - OŚ 

Naczelnik - Barbara Francikowska (32) 233 77 20, 570 967 735

pracownicy:

 • Mariola Czaja - ochrona przyrody, rolnictwo (32) 666 44 08
 • Renata Pilecka - ekodoradca (32) 666 44 08
 • Ilona Liszka - ochrona środowiska (32) 233 77 20
 • Barbara Palowska-Burda - dotacje, ochrona powietrza (32) 666 44 08
Wydział Gospodarki Komunalnej – GK 

Naczelnik Wydziału - Jakub Kukliński

 • (32) 666 44 70
 • 532 750 695

Z-ca Naczelnika Wydziału - Joanna Cuber - Stanek

 • (32) 666 44 70
 • 728 319 327

Pracownicy

 • Tomasz Sklorz - inwestycje kubaturowe, inwestycje wod.-kan., sprawy z zakresu prawa wodnego, fotowoltaika - tel. (32) 666 44 02
 • Mariusz Szendzielorz - inwestycje kubaturowe, drogi gminne - remonty - uzgodnienia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (32) 666 44 01
 • Justyna Śnieżek - drogi gminne - uzgodnienia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (32) 666 44 01
 • Katarzyna Szołtysek - zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oświetlenie dróg, komunikacja pasażerska, bezpańskie zwierzęta - tel. (32) 666 44 01
 •  - gospodarka odpadami komunalnymi - ewidencja deklaracji (32) 666 44 00
 • Anna Oleś - gospodarka odpadami komunalnymi - ewidencja deklaracji, działalność regulowana (32) 666 44 00
Wydział Edukacji i Zdrowia – EZ 

Naczelnik Wydziału - Aleksandra Hangiel  - sprawy oświaty tel. (32) 666 44 74, 723 662 268

Monika Doktor - edukacja i zdrowie (32) 233 71 96

Wielozadaniowe stanowiska ds. księgowości budżetowej i budżetu 
 • Agnieszka Boncol - księgowość budżetowa (32) 233 77 94
 • Sabina Kaminska - planowanie, budżet (32)  233 77 92
 • Agnieszka Walter - koncesje alkoholowe, księgowość budżetowa (32)  233 77 94
Urząd Stanu Cywilnego - USC 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Weronika Kaczmarek

 • (32) 2337796

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Feber

 • (32) 2337796
Wydział Społeczny - ZS 

 Artur Żółtowski - Sekretarz Gminy - tel. kom. 512 472 220

 • Marlena Pietryga - umowy czynszowe, wnioski na lokale, sprawozdania (32) 233 77 91
 • Lucyna Straschek -zarządzanie zasobem, rozliczenia, bieżące naprawy (32) 233 77 91,
  kom.  606 381 814
 • Piotr Jędrzejczyk - promocja gminy, współ. międzynarodowa, red. "Wieść z Gminy", kultura, sport, zabytki (32) 233 77 93
 • Weronika Gładysz - pomoc administracyjna (32) 233 77 93
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 

 - zamówienia publiczne - tel. (32) 233 70 40

Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 

Marian Cornik - (32) 233 77 95