do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Ogloszenie-o-sprzedazy-dzialki-w-Lubiu/idn:1368
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

17/VIII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że został wywieszony na okres 21 dni tj. od 11 sierpnia 2016 r. do 1 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazem objęto nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w obrębie Łubie (k.m. 1) określoną nr działki 432/98 o pow. 0,1060 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1T/00086817/5.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 90 MNU – cele mieszkalnictwa, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym usług zdrowia i opieki społecznej i tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa się na dzień 22 września 2016r.

Redagował: