do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Oferta-o-wsparcie-realizacji-zadania/idn:1525
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

08/VI
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, iż dnia 7.06.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Szachowego „Strzybniczanka” Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich  Górach przy ul. Kościelnej 36, o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach Klasycznych” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Wójt Gminy Zbrosławice zamieści w dniu 08 czerwca 2017 r. wskazaną powyżej ofertę na okres 7 dni:

 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://zbroslawice.pl

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Zbrosławice na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub na adres e-mail: (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 15 czerwca 2017 r., do godziny 14:30.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oferta 17-06-08 10:53 891.54KB pobierz plik: Oferta