do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
21/I
kategoria:
Komunikaty urzędowe

OBWIESZCZENIE STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

z dnia  10 stycznia 2022 r., znak BA.6740.4.298.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 753 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 stycznia 2022 r. na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice została wydana decyzja nr 1/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:

 „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem”

 1. Przedmiotową inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
 1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy:

Zbrosławice/Zbrosławice/Arkusz 1: 2214/4, 2210/4.

 1. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku budowy innych dróg publicznych, budowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy urządzeń wodnych:

Zbrosławice/Zbrosławice/Arkusz 1: 2173/4, 2213/4, 223/6, 8, 9, 10, 804/155, 20, 1253/22,

Zbrosławice/Zbrosławice/Arkusz 7: 422/27, 472/26, 557/25, 29, 865/30, 162/56.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z treścią decyzji, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa
i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 pokój 14, tel. 32 381 37 29, w godzinach:  od 7:00 - 15:00 w poniedziałki, środy i czwartki, od 8:00 - 17:00 we wtorki oraz od 7:00 - 14:00 w piątki, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem: 32 381 37 29.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, Urzędzie Gminy Zbrosławice lub ukazania się obwieszczenia w lokalnej prasie i na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Gminy Zbrosławice, do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Tarnogórskiego.      

Krystyna Kosmala

Starosta Tarnogórski

Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H