do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/OGLOSZENIE/idn:1364
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

09/VIII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że został wywieszony na okres 21 dni tj. od 9 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazem objęto nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Szałsza (k.m. 1 i 3) określoną nr działki 121/208 o pow. 2,0000 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1T/00069414/5.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: (1 UP- zabudowa usług, w tym: biurowych, administracyjnych, handlu. Obiekty obsługi transportu samochodowego. Obiekty produkcji, składów i magazynów.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa się na dzień 20 września 2016r.

Redagował: