do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/O-g-l-o-s-z-e-n-i-e/idn:1324
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

10/VI
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.06.2016 r. do dnia 28.06.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • działka nr 867/246(k. m. 4obręb Czekanów) o pow. 0,0080 ha.
  • działka nr 868/246(k. m. 4obręb Czekanów) o pow. 0,0082 ha.
  • działka nr 487/15 (k. m. 1 Kęp obręb Wilkowice) o pow. 0,4806 ha.
  • część działki nr 17 (k. m. 2 dod. 1 obręb Zawada) o pow. 2,0000 ha.
  • działka nr 1038/306 (k. m. 1 dod. 1 obręb Kamieniec) o pow. 0,1248 ha.
  • działka nr 40 (k. m. 2 obręb Zbrosławice) o pow. 0,0890 ha.
Redagował: