do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Nowe-numery-kont-bankowych-od-2017-r/idn:1446
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

10/I
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Rachunki Urządu Gminy w Zbrosławicach obsługuje Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach.
Od 2017 r. zostały wydzielone odrębne numery kont bankowych dla różnych rodzajów wpłat:

 • Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkaniowych
  numer rachunku 61 8463 0005 2011 0020 1276 0046

 • Podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny , opłata targowa oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Gorąco zachęcamy do wpłat na indywidualne rachunki bankowe podane w treści decyzji Wójta Gminy / generowane z systemu eUrząd (wpłaty takie są księgowane automatycznie) lub na ogólny numer rachunku do księgowania ręcznego:
  numer rachunku 29 8463 0005 2002 0020 1276 0005

 • Pozostałe: opłaty za dzierżawę , opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za dzierżawę, za najem lokali, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego, opłaty planistyczne i adiacenckie , opłata skarbowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna i inne dochody nie wymienione
  numer rachunku 07 8463 0005 2011 0020 1276 0048

 

Redagował: Maciej Połoński