do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Jezyk-migowy-w-Urzedzie-Gminy-Zbroslawice/idn:353
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

19/IV
kategoria:
Komunikaty urzędowe

migowy  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Zbrosławice udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

  •  poczta elektroniczna:
  • faks: 32/ 233 71 00
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS: 606 82 42 92

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Zbrosławice przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Zbrosławice zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Redagował:
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza 16-09-26 11:52 26KB pobierz plik: zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza