do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
23/XI
kategoria:
Komunikaty urzędowe

W związku z wniesionymi uwagami do projektu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadzono analizę zasadności i rozpatrzono zgłoszone uwagi pozytywnie.

Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji grunów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłaszać zarzuty do tych danych, a rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starostwa rozstrzyga w drodze decyzji.

Redagował: Wojciech Kretek

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H