do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Informacja-Powiatowego-Lekarza-Weterynarii-w-Tarnowskich-Gorach/idn:1350
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

18/VII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

W związku ze stwierdzeniem czwartego ogniska ASF w Polsce przekazujemy informację o zasadach postępowania w gospodarstwach. Rzetelne stosowanie bioasekuracji jest obecnie jedynym sposobem skutecznego zapobiegnięcia rozprzestrzenienia się czynnika zakaźnego (w tym przypadku wirus ASF).
Podstawą, zarówno dla skutecznego zapobiegania, jak i zwalczania choroby zakaźnej, w tym ASF, jest stosowanie w gospodarstwie zasad bioasekuracji, w tym:

  • Ogrodzenie terenu gospodarstwa.
  • Zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt z zewnątrz.
  • Wyłożenie mat dezynfekcyjnych i utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
  • Oznakowanie pomieszczeń inwentarskich informacją: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
  • Stosowanie odzieży ochronnej.
  • Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
  • Zakaz obsługi świń przez osoby biorące udział w polowaniach przez 72 godziny po polowaniu.
  • Maksymalne ograniczenie dostępu do chlewni osób z zewnątrz.
  • Przestrzeganie zakazu karmienia świń odpadkami żywnościowymi.
Redagował: