do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/INFORMACJA-O-WYNIKU-ROKOWAN/idn:1361
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

03/VIII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a przeprowadzono rokowania na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego-naczepy do przewozu koni marki mercedes nr rej. STA PC 67 stanowiącej własność Gminy Zbrosławice. Dopuszczalna ładowność 11.000 kg. Dopuszczalna masa całkowita 18.000 kg. Masa własna 7000 kg. Ilość osi -2. Rok produkcji 1979r. Naczepa obecnie nie eksploatowana w stanie kompletnym i sprawnym. Brak aktualnych badań technicznych (termin 17.11.2013r.).
Cena wywoławcza : 2.750,00 zł netto.
W terminie podanym w ogłoszeniu o rokowaniach (do dnia 15 lipca 2016r. do godz. 11 00.) do Kancelarii Urzędu Gminy w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2 wpłynęły trzy oferty:

  1. DJ. MET Józef Olak ul. Krzywa 34 37-450 Stalowa Wola,
  2. RSG METAL Janusz Grab ul. Trześniowska 11 27-600 Sandomierz, adres do korespondencji RSG METAL Janusz Grab ul. Sandomierska 5 37-464 Stalowa Wola,
  3. Gospodarstwo Rolne Janusz Mike ul. Mikulczycka 130 42-674 Świętoszowice.

Dwie oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Jedna oferta została odrzucona ponieważ nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu.
Najwyższa zaoferowana cena: 3.660,00 zł netto.
W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą naczepy do przewozu koni marki Mercedes nr rej. STA PC 67 został RSG METAL Janusz Grab ul. Trześniowska 1 27-600 Sandomierz, adres do korespondencji RSG METAL Janusz Grab ul. Sandomierska 5 37-464 Stalowa Wola za cenę 4.501,80 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset jeden złotych 80/100) brutto.

Redagował: