do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/sztab_kryzysowy_komunikaty/Powiatowy-Inspektor-Sanitarny-w-Bytomiu-ankieta-weryfikacyjna/idn:157
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikaty Sztabu kryzysowego

20/IV
kategoria:
Sztab kryzysowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że na stronie internetowej BIP: www.bip.wsse.katowice.pl w zakładce komunikaty umieszczono w formie elektronicznej ankietę weryfikacyjną.

Zainteresowane osoby i firmy prowadzące działalność w ww. zakresie wypełnioną i podpisaną ankietę weryfikacyjną winny przesłać drogą pocztową na adres WSSE w Katowicach z dopiskiem na kopercie „Weryfikacja załącznika” oraz w wersji elektronicznej na adres
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2011r. O wynikach przeprowadzonej rekrutacji, firmy które będą zakwalifikowane, zostaną indywidualnie poinformowane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu
mgr Jolanta Wąsowska

Redagował: