do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/UWAGA-zbliza-sie-termin-platnosci-I-raty-oplaty-smieciowej/idn:796
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

03/III
kategoria:
Odpady komunalne

W związku ze zbliżającym się terminem (do 15 marca 2014 r.) wpłaty I raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych, obejmującej styczeń, luty i marzec 2014 r., podajemy numer konta , na który należy uiszczać opłatę :

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry o/Zbrosławice nr 29 8463 0005 2002 0020 1276 0005
(w tytule przelewu należy podać dane osoby składającej deklarację - imię, nazwisko i adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy), dodatkowo wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice (ul. Oświęcimska 2) i u inkasentów, łącznie z ratą podatku od nieruchomości.

Redagował: