do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
11/XII
kategoria:
Odpady komunalne

W związku z licznymi telefonami i pytaniami o tzw. opłaty śmieciowe przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za kwartał, w wysokości wskazanej w deklaracji. Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu, opłaty należy wpłacać w następujących terminach: do 15 listopada 2013 r. (rata obejmuje, również miesiąc grudzień), 15 marca 2014 r., 15 maja 2014 r. i dalej zgodnie z terminami płatności rat podatku od nieruchomości.
Opłatę należy uiszczać:

 • w miarę możliwości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry o/Zbrosławice nr 29 8463 0005 2002 0020 1276 0005 (w tytule przelewu podając dane osoby składającej deklarację – imię, nazwisko i adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy),

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice,
 • lub u inkasentów, łącznie z ratą podatku.

Przypominamy, iż w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana stawki, ilość osób zamieszkujących nieruchomość – narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbrosławice nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany właściciela, nowy właściciel składa pierwszą deklarację ze wskazaniem ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zagospodarowania odpadów. Poprzedni właściciel powinien „zamknąć" swoje konto, składając w urzędzie tzw. deklarację zerową, by od momentu sprzedaży/przekazania nieruchomości nie naliczać opłat na jego nazwisko.
Druk deklaracji (plik do pobrania) jest dostępny w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice (ul. Wolności 89 – budynek wodociągów) oraz w budynku głównym Urzędu Gminy Zbrosławice.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H