do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/Systemy-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-Gminy-Zbroslawice/idn:611
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

11/VI
kategoria:
Inne

panel slonecznyW poniedziałek, 17.06.2013 na godz. 18.00 zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych – przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.
Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych wg, których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.
Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.
Wójt Gminy zaprosił przedstawicieli firmy GreenNet, która współpracuje przy tym projekcie
z Bankiem Ochrony Środowiska by mogli przedstawić tę ofertę mieszkańcom Gminy Zbrosławice.
Program spotkania obejmuje:

  • prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii
  • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff (FIT) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu,
  • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska,
  • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.

Redagował: