do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/Obwieszczenie-o-uwarunkowaniach-srodowiskowych-TRANS-LIS/idn:1150
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

14/VII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Zbrosławice, dnia 13.07.2015 r.


GG.6220.15.2013-2015

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE USTALAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH NA HALĘ PRODUKCJI PELETU Z BIOMASY NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/6 W WIESZOWIE PRZY ULICY WOLNOŚCI 21".

Wójt Gminy Zbrosławice, działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.07.2015 r. wydana została decyzja sygnatura GG.6220.15.2013-2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali w magazynie wyrobów gotowych na halę produkcji peletu z biomasy na działce o numerze ewidencyjnym 357/6 w Wieszowie przy ulicy Wolności 21", z wniosku pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TRANS-LIS" z siedzibą w Wieszowie przy ul. Wolności 21.

 

Redagował: