do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
14/VII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Zbrosławice, dnia 13.07.2015 r.


GG.6220.15.2013-2015

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE USTALAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH NA HALĘ PRODUKCJI PELETU Z BIOMASY NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/6 W WIESZOWIE PRZY ULICY WOLNOŚCI 21".

Wójt Gminy Zbrosławice, działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.07.2015 r. wydana została decyzja sygnatura GG.6220.15.2013-2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali w magazynie wyrobów gotowych na halę produkcji peletu z biomasy na działce o numerze ewidencyjnym 357/6 w Wieszowie przy ulicy Wolności 21", z wniosku pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TRANS-LIS" z siedzibą w Wieszowie przy ul. Wolności 21.

 

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H