do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
26/II
kategoria:
Komunikaty urzędowe

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Zbrosławice miejscowość Zbrosławice.

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbrosławice informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/4 o pow. 0,2334 ha, położonej w województwie śląskim, powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice, miejscowość Zbrosławice km. 1 d. 1.
Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest w dawnej księdze wieczystej T10 K238.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną (ulicę Traugutta).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosiły się w Urzędzie Gminy Zbrosławice w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochronie Środowiska (budynek Banku Spółdzielczego, pokój nr 4) i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Po upływie w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 
Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H