do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/Nagrody-i-wyroznienia-za-wysokie-wyniki-sportowe/idn:336
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

22/III
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/431/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, w terminie do dnia 30 marca 2012 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte  wyniki sportowe w roku 2011.

Wnioski należy  składać  w kancelarii Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, pok. nr 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Marty Przysambor pod nr tel. (32) 233 77 93

Redagował: