do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/jednostki_organizacyjne/gminny_osrodek_pomocy_spolecznej
Drukuj grafikę : tak / nie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zbrosławicach

ul. Tarnogórska 4a, Kamieniec

NIP 6451112744

tel.: 32 233 78 92
faks: 32 666 40 94

strona www: samorzad.gov.pl/web/gops-zbroslawice

mail:

Biuletyn Informacji Publicznej GOPS

Spis telefonów
Kierownik - Mirosław Skwara tel. 32 666 4500
kom. 608 005 964
Z-ca Kierownika - Łukasz Andzel tel. 32 666 4078
Pracownicy socjalni 32 666 4047
32 666 4502
kom. 728 839 813
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Wychowawcze
32 666 45 03
Księgowość 32 666 45 04
Karta Dużej Rodziny
Dodatki Mieszkaniowe
32 333 8740
kom. 724 364 321
Swiadczenia rodzinne, 500+ 32 666 4501