do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/punkty_apteczne
Drukuj grafikę : tak / nie

Punkty Apteczne

Leki zawierają substancje które mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Związki chemiczne zawarte w lekach działają szkodliwie na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie może trwać nawet przez kilkadziesiąt lat. Z tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi odpadami komunalnymi do przydomowych koszy. Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia.

Oto punkty apteczne, w których można oddać niepotrzebne / przeterminowane leki:

  1. Apteka pn. Dylla Sp. J. Wieszowa, ul. Bytomska 113
  2. Apteka Centrum II Zbrosławice, ul. Wolności 110a (obok sklepu Biedronka)